Wij zijn een schietsportvereniging met ruim 300 leden die in Nieuwe Pekela bezig zijn met deze fascinerende hobby/sport. Er zijn verschillende mogelijkheden om te kunnen schieten. Allereerst kunt u schieten met kogelgeweren en zogenaamde vuistvuurwapens. Daarnaast kunt u ook kleiduiven schieten met een hagelgeweer.

Het kogelschieten gebeurt in een afgesloten ruimte en het hagelschieten vindt plaats in de buitenlucht. In het eerste jaar wordt u begeleid in het veilig leren omgaan met een wapen en aanwijzingen om trefzeker te schieten.
Het is een doe – sport en eigenlijk geen kijksport.

Wat kost het?

Het lidmaatschap kost voor het eerste halfjaar € 142,50 (eenmalig) voor administratiekosten, schietpaspoort e.d. en gebruik wapen van de vereniging. Daar is bij inbegrepen de door de vereniging af te dragen contributie van € 42,50 voor de KNSA en het entreegeld voor de KNSA, ook € 42,50. Voor jongeren gelden andere lagere bedragen. Na dat eerste half jaar waarin u aspirant-lid bent, volgt een toelatingsgesprek. Leden kunnen in die periode eventueel opmerkingen aangaande uw persoon aan de toelatingscommissie doen toekomen. In die periode schiet u met een verenigingswapen. Als u bent toegelaten bent u hoofdlid en ontvangt u een rekening voor de contributie voor de rest van het jaar. Vulpes kent een eenmalig entreebedrag van € 50,-. Daarnaast betaalt u per resterend kwartaal € 27,50 en de KNSA-bijdrage als die voor dat jaar nog niet voldaan is.

Na een vol jaar hoofdlidmaatschap – dus na anderhalfjaar lidmaatschap en met minimaal 18 schietbeurten in dat laatste jaar, kunt u in aanmerking komen voor de aanschaf van een wapen. U vraagt daartoe bij de secretaris een WM3 formulier aan, waarop de vereniging aangeeft dat u in aanmerking komt voor het aanschaffen van een wapen. De politie -als die geen bezwaar heeft- verleent u vervolgens een verlof en u kunt één klein kaliber wapen aanschaffen of een hagelgeweer. Na nog een jaar kunt u meerdere wapens aanschaffen

Een rondje kogel schieten kost per 25 kogelschoten klein kaliber incl. munitie € 11,- (ledenprijs)
Een rondje kleiduiven schieten ook 25 schoten kost € 12,50 (ledenprijs) incl. munitie.

Als aspirant schiet u met een instructeur zonder extra kosten.

In de volgende jaren van uw lidmaatschap als hoofdlid bedraagt de contributie  € 160,- (incl KNSA contributie). Zodra u over een verlof beschikt kunt u zelf extern munitie inslaan, dat is goedkoper dan de ter beschikking gestelde munitie op de baan.

Hoe word ik lid

U neemt contact op met Klaas Westra (secretaris) 0596516324 of 0629535454 of u komt langs op de schietbaan. De secretaris is er meestal zondags. Voor de zekerheid belt u hem even.

Hij reikt u een aanmeldingsformulier uit en een aanvraagformulier voor een verklaring omtrent het gedrag. (VOG). Met dat aanvraagformulier gaat u naar de Gemeente. De kosten daarvoor bedragen ongeveer € 43,-.

Zodra u het VOG hebt ontvangen meldt u zich weer bij de secretaris met het ingevulde aanmeldingsformulier, het VOG en 2 pasfoto’s.